Poświadczenie podpisu
Notariusz w naszej kancelarii w Łodzi w ramach świadczonych przez nas usług notarialnych sporządza również poświadczenie podpisu.
Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie prywatnym oznacza, że osoba, która chce w ten sposób nadać urzędowy charakter zamierzonej czynności (np. oświadczenie, upoważnienie, zgoda) – składa na przygotowanym przez siebie dokumencie podpis z obecności notariusza. Jeżeli podpisała go wcześniej, może podczas wizyty w kancelarii uznać przed notariuszem własnoręczność tego podpisu. Każde takie poświadczenie musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • oznaczenie kancelarii,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza,
  • opcjonalnie może być również zamieszczona dokładna godzina i minuta poświadczenia.

Do czego jest wykorzystywany taki podpis?
Jest on potrzebny m.in. do sprzedaży przedsiębiorstwa, zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielenia pełnomocnictw do dokonania tych czynności. Ponadto forma taka przydaje się do innych upoważnień, związanych załatwianiem spraw w różnych urzędach i instytucjach.

Więcej informacji na temat kosztów uzyskania poświadczenia podpisu znajdą Państwo w zakładce Opłaty